இங்கிலாந்து அவுஸ்திரேலிய அணிகளிற்கு எதிரான போட்டியும் மழை காரணமாக கைவிடப்பட்டுள்ளது.

ரி20 உலக கிண்ணத்தொடரில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அவுஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து அணிகளிற்கு இடையிலான இன்றைய போட்டி மழை காரணமாக ஒரு பந்து கூட வீசப்படாத நிலையில் கைவிடப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக இரு அணிகளும் தலா ஒரு புள்ளியை பகிர்ந்துகொண்டுள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *