இன்று (03) நள்ளிரவு முதல் மதுபானத்தின் விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மது, சிகரெட் விலை உயர்வு

169

இன்று (03) நள்ளிரவு முதல் மதுபானத்தின் விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது ஒரு போத்தல் மதுபானத்திற்கு விதிக்கப்படும் வரி 20 வீதத்தால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, மதுபான போத்தல் ஒன்றிற்கு அறவிடப்பட்ட 1,050 ரூபா வரி 1,256 ரூபாவாகவும், 1,121 ரூபா வரி 1,344 ரூபாவாகவும், 1,309 ரூபா வரி 1,576 ரூபாவாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்துடன் பீர் போத்தல் ஒன்றிற்கு அறவிடப்பட்ட 103 ரூபா வரி 124 ரூபாவாகவும் 194 ரூபா வரி 233 ரூபாவாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை, சிகரெட் வரியும் 20 வீதத்தால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி 90 ரூபாவாக இருந்த சிகரெட் ஒன்றின் புதிய விலை 105 ரூபாவாகும்.

85 ரூபாயாக இருந்த சிகரெட்டின் புதிய விலை 100 ரூபாயாக இருக்கும்.

ரூ.70க்கு விற்கப்பட்ட சிகரெட்டின் புதிய விலை ரூ.80 ஆக உயரும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *