இறுதிப் போட்டியில் இலங்கை பெண்கள் துடுப்பாட்டம்

இருபதுக்கு இருபது ஆசிய கிண்ணத்திற்கான பெண்கள் கிரிக்கட் இறுதிப் போட்டியின் நாணய சுழற்சியில் இலங்கை அணி வெற்றிபெற்றுள்ளது.

இதன்படி அந்த துடுப்பெடுத்தாட தீர்மானித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *