உலகின் சிறந்த 600 பல்கலைக்கழகங்களில் பேராதனை பல்கலைக்கழகம்

2023ஆம் ஆண்டுக்கான டைம்ஸ் உயர்கல்வி உலக பல்கலைகழக தரப்படுத்தலில் பேராதனை பல்கலைகழகம் உலகின் சிறந்த 600 பல்கலைக்கழகங்களில் தரவரிசையில் இடம்பிடித்துள்ளது.

அத்துடன், பேராதனை பல்கலைகழகம் இலங்கையின், தலைச்சிறந்த பல்கலைகழங்களில் தொடர்ந்து நான்காவது முறையாகவும் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

டைம்ஸ் உயர் கல்வி உலக பல்கலைக்கழக தரப்படுத்தல் உலகின் மிக முக்கிய மற்றும் விரிவான தரப்படுத்தல்களில் ஒன்றாகும்.

104 நாடுகளைச் சேர்ந்த ஆயிரத்து 799 பல்கலைக்கழகங்களுக்கிடையில் குறித்த தரப்படுத்தல் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

13 செயல்திறன் தரநிலைகளை மதிப்பிடுகின்றன.

கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி, அறிவு பரிமாற்றம் மற்றும் சர்வதேச கண்ணோட்டம் 4 பிரிவுகளின் கீழ் பதிவு செய்யப்படுகிறது.

அத்துடன், இந்த ஆண்டு தரவரிசை 15.5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான ஆராய்ச்சி மற்றும் வெளியீடுகள் மற்றும் 121 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பகுப்பாய்வுகளை மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *