(வாஸ் கூஞ்ஞ)

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன ஏற்பாடு செய்திருந்த ‘ஒன்றாக எழுவோம் – களுத்துறையில் இருந்து ஆரம்பிப்போம்’  என்ற தொணிப் பொருளில் மக்கள; சந்திப்பு சனிக்கிழமை (08.10.2022) களுத்துறை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு அலுவலக வளாகத்தில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் ஐந்தாவது நிறைவேற்று ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *