கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான  பல்கேரியாவிலிருந்து 175 சுற்றுலா பயணிகள் இன்று (02) காலை மத்தளை ராஜபக்ஷ சர்வதேச விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தது.

பல்கேரியாவின் சோபியா சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து சார்ஜா சர்வதேச விமான நிலையம்  ஊடாக  மத்தளை ராஜபக்க்ஷ சர்வதேச விமான நிலையத்தை இவர்கள் வந்தடைந்தனர்.

இந்த விமானம் 10 நாட்கள்  மத்தளையில் தரித்திருந்து  பின்னர் வாடகைக்கு அமர்த்தப்பட்ட இந்த விமானம் பயணிகளுடன் புறப்படும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *