குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம்

குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம்


சமுர்த்தி பயனாளர்கள் உட்பட குறைந்த வருமானம் பெறும் 02 மில்லியன் குடும்பங்களுக்கு 02 மாத காலத்திற்கு 10 கிலோ அரிசி வழங்குவதற்கு ஜனாதிபதியினால் முன்வைக்கப்பட்ட யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

இதன்படி 40,000 மெற்றிக் தொன் அரிசி தேவைப்படுவதாகவும், அதற்காக 61,600 மெற்றிக் தொன் அரிசியை அரசாங்கம் கொள்வனவு செய்ய வேண்டியுள்ளதாகவும் ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வேலைத்திட்டங்கள் மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் பிரதேச செயலாளர்கள் ஊடாக சிறு மற்றும் நடுத்தர நெல் ஆலை உரிமையாளர்களின் உதவியுடன் நடைமுறைப்படுத்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த அறிவிப்பில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் பிரதேச செயலாளர்களின் கீழ், குறைந்த வருமானம் பெறுபவர்கள் உட்பட அடையாளம் காணப்பட்ட சுபீட்ச பயனாளிகளுக்கு தற்போதுள்ள முறைமையின் மூலம் அரிசி விநியோகிக்கப்படும் மற்றும் மகளிர், சிறுவர் விவகார மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சு மாவட்ட செயலாளர்களை ஒருங்கிணைத்து அவர்களுக்கு தேவையான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கும்.

நெல் கொள்வனவுக்கு 6,200 மில்லியன், நெல் உலர்த்துவதற்கு 290 மில்லியன், நெல் வாடகைக்கு 590 மில்லியன், பொதிகளுக்கு 200 மில்லியன், நெல் ஆலை உரிமையாளர்களுக்கு மேலதிக கொடுப்பனவாக 160 மில்லியன், அரிசி போக்குவரத்து செலவு 600 மில்லியன். 8,040 மில்லியன். இந்த நோக்கத்திற்காக மதிப்பிடப்பட்டது.

இருப்பினும், திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட செலவு சந்தை விலைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பொறுத்து மாறுபடும், மேலும் தேவை ஏற்பட்டால், சுமார் ரூ.10,000 மில்லியன் பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு இந்த நோக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *