தனது புதிய சகாவுடனான வாழ்க்கை -மனம்திறந்தார் அவுஸ்திரேலிய பிரதமர்

தனது புதிய சகாவுடனான வாழ்க்கை  -மனம்திறந்தார் அவுஸ்திரேலிய பிரதமர்

பிரதமர் அன்டனி அல்பெனிஸ் தனது சகா ஜோடி ஹெய்டனுடான அதிகம் அறியப்படாத அந்தரங்க வாழ்க்கை குறித்து மனம் திறந்துள்ளார்.

தங்கள் உறவின் வெற்றிக்கு இருவரினதும் நட்பின் வலிமையே காரணம் என பிரதமர் ஸ்கை நியுசிற்கு தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த வருடம் தேர்தலில் வெற்றிபெற்று பிரதமரானதால் அன்டனி அல்பெனிஸ் அதிகளவிற்கு வீட்டிலிருந்து வெளியே செலவிடுகின்றார் – அரசாங்கள் அலுவல்களில் ஈடுபடுகின்றார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *