(வாஸ் கூஞ்ஞ)

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன ஏற்பாடு செய்திருந்த மக்கள் சந்திப்பானது ஞாயிற்றுக்கிழமை (16.10.2022)  ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன கட்சியைச் சார்ந்த  ஐந்தாவது முன்னாள் நிறைவேற்று ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் தலைமையில். நாவலப்பிட்டியில் இடம்பெற்றபோது இதில் கலந்து கொண்ட முக்கியஸ்தர்களும் பொது மக்களையும் காணுகின்றீரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *