பனாகொட இராணுவ முகாம் சிப்பாய் துப்பாக்கி, தோட்டாக்களுடன் மாயம்!

னாகொட இராணுவ முகாமிலிருந்து T56 ரக துப்பாக்கி மற்றும் 90 தோட்டாக்களை திருடிய இராணுவ சிப்பாய் ஒருவரை கண்டுபிடிக்க விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

சந்தேக நபர் துப்பாக்கியுடன் கொடகமவில் உள்ள விஹாரை ஒன்றுக்கு சென்றிருந்தமை விசாரணைகளின்போது தெரியவந்துள்ளது .

குறித்த ஆலயத்துக்குச் சென்ற இராணுவச் சிப்பாய் விஹாராதிபதியிடம் துப்பாக்கியை எடுத்துச் செல்வதற்கு ஒரு பையை கேட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *