பொது மக்களுக்கு விடுக்கப்பட்டுள்ள எச்சரிக்கை!

வான்கதவுகள் தன்னிச்சையாக திறந்துக்கொண்டுள்ளன
கொத்மலை காமினி திசாநாயக்க நீர்த்தேக்த்தின் இரு வான்கதவுகள் தன்னிச்சையாக திறந்துக்கொண்டுள்ளமையினால் கொத்மலை ஓயாவினை அண்மித்து வசிக்கும் மக்களை அவதானமான செயற்படுமாறு நீர்த்தேக்கத்தின் பொறியியலாளர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

சீரற்ற காலநிலையினால் குறித்த நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து நிமிடத்திற்கு 117 கன மீற்றர் நீர் வெளியேறுவதாக கொத்மலை நீர்த்தேக்கத்தின் பொறியியலாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதையும் வாசிக்கலாம் – 50 மாணவர்கள் வைத்தியசாலையில்

கொத்மலை ஓயாவிலிருந்து வெளியேறும் நீர் மட்டத்தின் அளவு திடீரென அதிகரிப்பதற்கான சாத்தியம் காணப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீராடுவதனை தவிர்த்துக்கொள்ளுங்கள்
இதனால் கொத்மலை ஓயாவில் பொதுமக்கள் நீராடுவதனை தவிர்த்துக்கொள்ளுமாறும் பொறியியலாளர்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.

அத்துடன் கொத்மலை ஓயாவினை அண்மித்து வசிக்கும் உலப்பனை, கெலிஓயா, கம்பளை, பேராதெனிய, பொல்கொல்ல ஆகிய பகுதிகளை சேர்ந்த மக்கள் அவதானத்துடன் செயற்படவேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

அத்துடன் மகாவலி கங்கையை அண்மித்த பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களும் தங்களின் பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமையளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *