மத்தள விமான நிலையத்தில் வர்த்தக நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்கத் தீர்மானம்

மத்தள விமான நிலையத்தில் வர்த்தக நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்கத் தீர்மானம்

மத்தள ராஜபக்ஷ சர்வதேச விமான நிலையத்தின் வசதிகளைப் பயன்படுத்தி வர்த்தக நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிப்பதற்கு விருப்பக் கோரல்கள் பெறுவதற்கு அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

அதற்கமைய, வானூர்தி போக்குவரத்து மற்றும் வானூர்தி போக்குவரத்து அல்லாத வர்த்தகங்களை மத்தள ராஜபக்ஷ சர்வதேச விமான நிலையத்தில் மேற்கொள்வதற்காக நேரடி மற்றும் மறைமுக விமான சேவைகள் தொடர்பான தொழில் முயற்சியாளர்களிடமிருந்து விருப்பக் கோரல்களை பெறுவதற்காக துறைமுகங்கள், கப்பல்துறை மற்றும் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சர் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *