மத்திய ஆசிய மகளிர் கடற்கரை கரப்பந்தாட்ட சம்பியன் பட்டத்தை இலங்கை சுவீகரித்தது

(நெவில் அன்தனி)

ங்களாதேஷின் கொக்ஸ் பஸாரில் நடைபெற்ற மத்திய ஆசிய கரப்பந்தாட்ட சங்க மகளிர் கடற்கரை கரப்பந்தாட்டப் போட்டியில் தோல்வி அடையாத அணியாக இலங்கை சம்பியனானது.

நேபாளத்துக்கு எதிராக நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் 2 நேர் செட்களில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் சத்துரிகா மதுஷானி தலைமையிலான இலங்கை அணி சம்பியனானது.

சத்துரிகா மதுஷானியின் ஜோடியாக தீப்பிகா பண்டார விளையாடியிருந்தார்.

முதல் சுற்றுக்கான ஆரம்பப் போட்டியில் வரவேற்பு நாடான பங்களாதேஷை 21 – 8, 21 – 5 என்ற புள்ளிகளைக் கொண்ட 2 நேர் செட்களில் வெற்றிகொண்ட இலங்கை மகளிர் அணி, இரண்டாவது போட்டியில் கடற்கரை கரப்பந்தாட்டத்தில் பெயர் பெற்ற உஸ்பெகிஸ்தானை 21 – 11, 21 – 9 என்ற புள்ளிகளைக் கொண்ட 2 நேர் செட்களில் வெற்றிகொண்டு அரை இறுதிக்கு முன்னேறியது.

அரை இறுதிப் போட்டியில் மீண்டும் உஸ்பெகிஸ்தானை எதிர்கொண்ட இலங்கை மிகத் திறமையாக விளையாடி 21 – 8, 21 – 9 என்ற புள்ளிகளைக் கொண்ட 2 நேர் செட்களில் வெற்றியீட்டி இறுதிப் போட்டியில் விளையாடத் தகுதிபெற்றது.

இறுதிப் போட்டியில் நேபாளத்தை சந்தித்த இலங்கை 21 – 11,  21 – 11 என்ற புள்ளிகளைக் கொண்ட 2 நேர் செட்களில் வெற்றி பெற்று சம்பியனானது.

மேலும் 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *