மீண்டும் குறைக்கப்பட்டது விலை

லங்கா சதொச நிறுவனம் ஆறு அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான விலையை குறைத்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

இன்று முதல் அமுலாகும் வகையில் இந்த விலைக்குறைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது..

இதன்படி ஒரு கிலோ கிராம் வெள்ளைப்பூடு 60 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டு 490 ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்யப்படும்.

கோதுமை மா 55 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டு 320 ரூபாவிற்கு விற்பனை செய்யப்படவுள்ளது.

நெத்தலி 50 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டு 1450 ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

வெள்ளைச் சீனி 15 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டு 260 ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்யபடவுள்ளது.

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வெள்ளை அரிசி ஐந்து ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டு 169 ரூபாவாக விற்பனை செய்யப்படவுள்ளது.

பருப்பு 30 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டு 285 ரூபாவாக விற்பனை செய்யப்படவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *