நாவாந்துறையை சேர்ந்த மூவர் பட்டம் பெற்றனர்.

அவ்வகையில் கடந்த 6-8 ம் திகதிகளில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் மிக்கேல்தாஸ் மல்கின் ஜெனோசன் அவர்கள் B.A. Hons. In Geography இளங்கலைமானி புவியியல்துறையில் பட்டத்தையும்,

அர்ஜன் மற்றும் அனோஜன் ஆகிய இரட்டையர்கள் B.B.A வியாபார முகாமைத்துவமானி பட்டத்தையும் பெற்று எம் ஊருக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர். இவர்கள் மேலும் பல பட்டங்கள் பெற் பெருமை சேர்த்திட தேன்தமிழ் ஓசையின் நாவாயோசை சார்பாக வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்து நிற்கின்றோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *